• Yoyo Ho

《禾港草》推介:點心紙 Dimsumpaper - 手工雲吞王


\ 點心紙 Dimsumpaper - 手工雲吞王 /


每一粒均由人手精心製作而成,皮薄餡多,鮮嫩多汁,並非一般市面速凍食品可比。為本地兩大飲食集團及食肆的指定供應商,足見其產品質量過關優質可靠。


——————————————————⁣​

將本土品牌注入每個人的生活中

為您發掘優質的本土品牌產品🇭🇰

——————————————————⁣​

​歡迎大家推薦任何優質本土品牌

9 次查看0 則留言